เกี่ยวกับเรา

Bay Computing Public Co., ltd.

         บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการรักษาความปลอดภัยบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจร (End-to-End Cybersecurity Services) ได้แก่ Cyber Security Operation Solution, Endpoint Security and Management, Network & Network Security Solutions, Data Security Solution, Infrastructure Solution and Advisory Service รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ที่รองรับความต้องการขององค์กรทุกระดับ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญมากกว่า 28 ปี ในการส่งมอบโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมให้แต่ละองค์กร บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิ ผู้ให้บริการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม, สถาบันการเงิน, บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาชั้นนำ เป็นต้น 

บริษัทฯ มีทีมงานมากกว่า 50 คน ที่มีความพร้อมและเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายเทคโนโลยี ในการดูแลและเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจของคุณเดินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง ด้วยประสบการณ์ของบุคลากรที่ยาวนานกว่า 28 ปี 

Our IT Certificates

 

พันธมิตรของเรา