BAY COMPUTING

Your Trusted Cybersecurity Partner

บริการของเรา

Our mission is to deliver technology that solve business problems.

Cyber Resiliency Solutions
 

โซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในการปกป้อง (Protect) ตรวจจับ (Detect) และตอบสนอง (Respond) ภัยคุกคามทั้งจากภายในและภายนอก (Threats) เพื่อประสิทธิผลสูงสุดของทุกธุรกิจ

Cyber Security Operation Solutions
 

โซลูชั่นเพื่อตอบสนองปฏิบัติการในด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้องค์กรและผู้ใช้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งการจัดการบุคลากร กระบวนการ ให้คำปรึกษา รวมถึง Use-case เพื่อให้การนำ Security Operation Center มาใช้ เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุด

Data Analytics Solutions
 

โซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ทุกธุรกิจทั้งการเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (Data Integration) การเลือกใช้ Big Data การนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอ (Visualize & Analytic)

Corporate GRC Solutions
 

โซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในการบริหารจัดการธรรมาภิบาล (Governance) ความเสี่ยง (Risk) และ การปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance) ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงถึงผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดระดับองค์กร

Digital Infrastructure Solutions
 

โซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจในการปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital ทั้งระบบเครือข่ายที่ปรับตัวเองได้ตามความต้องการ หรือ การเชื่อมต่อสื่อสารที่เป็นเชื่อมโยงช่องทางที่หลากหลาย (Unified Communication)

IoT & OT Solutions
 

โซลูชั่นเพื่อตองสนองการนำ Internet of Things และ Operation Technology มาใช้เพื่อตอบความต้องการทางธุรกิจ ครอบคลุมทั้งการออกแบบ (Design) ติดตั้ง (Implementation) และรักษาความปลอดภัย (Security)

Modern Data Center Solutions Data Center ยุคใหม่ อันชาญฉลาด ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจในยุคดิจิตัล ปรับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีและ Data Center ของคุณให้พร้อมกับการแข่งขันในยุคดิจิตัล

เกี่ยวกับเรา

Bay Computing Company Limited

Your
Trusted
Cybersecurity
Partner

หากพูดถึงไอที ซีเคียวริตี้ เบย์ คอมพิวติ้ง เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญ มีโซลูชั่นและเทคโนโลยีครบวงจร ได้แก่ Endpoint Security and Management Solutions, Business Continuity & Storage Management Solutions, Network Solutions, Security Solutions และ Communication Solutions รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่รองรับทุกความต้องการของลูกค้าทั้งในระดับเอนเตอร์ไพรส์ และเอสเอ็มอี ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความชำนาญเพื่อส่งมอบโซลูชันที่เหมาะสมให้แต่ ละองค์กร เราพร้อมที่จะเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจของคุณเดินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน เบย์ คอมพิวติ้งได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิเช่น ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม, สถาบันการเงินและหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศ, หน่วยงานราชการรัฐ, สถาบันการศึกษา เป็นต้น

328+
Satisfied Customers
50M
Registered Capital
20+%
Technical Staffs
350+
Completed Projects

พันธมิตรของเรา

ทีมผู้บริหาร

"Your Trusted Cybersecurity Partner" เพื่อความสำเร็จที่มั่นใจได้ของท่าน

Supachai Buristrakul

Chief Executive Officer (CEO)

Sineenart Khamwongpin

Deputy CEO

Avirut Liangsiri

Chief Technology Officer (CTO)

Viroj Tanggasamsun

Chief Operation Officer (COO)

รางวัลและความสำเร็จ

Recent Awards and Recognitions from partners

328+
Customer
50M
Registered Capital
20+%
Technical Staffs
350+
Completed Projects

ความสำเร็จของเรา

ในมุมมองของผม ไอทีไม่ใช่การปฏิวัติ (revolution) ที่หากมีเงินก็สามารถไปซื้อระบบสำเร็จมาติดตั้งและใช้ได้ทันที แต่ไอทีคือวิวัฒนาการ (evolution) ที่พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากต้องเกี่ยวข้องกับคนแต่คำว่าค่อยเป็นค่อยไปนี้ ไม่ใช่ต้องทำช้าๆ เราทำให้เร็วก็ได้ แต่ไม่ใช่ปฏิวัติเปรี้ยงเดียวแล้วเปลี่ยน

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

 

  • 03/11/2023 08:51

BCD 2023 Summary : 3DR : DNS DHCP Detection & Response 

ในยุคที่โลกของเรามองว่า Security มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันก็เกิดคำถามขึ้นว่าโครงสร้างพื้นฐานอย่างระบบการจัดการ IP Address เช่น DNS (Domain Name System) และ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ยังคงมีความสำคัญหรือไม่  Infoblox จะเข้ามาช่วยไขข้อสงสัยในประเด็นนี้ 

Read more
  • 31/10/2023 10:26

BDC2023 Summary: Build Resilience journey with unified SecOps

ในปัจจุบันการทำ Security Operation หรือที่เรียกกันว่า SecOps ขององค์กรส่วนใหญ่กำลังประสบปัญหา Silo คือแพลตฟอร์มความปลอดภัยแต่ละตัวทำงานแยกส่วนกัน จึงขาดการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ทำให้การตอบสนองต่อภัยคุกคามไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นองค์กรควรทำอย่างไรให้การทำ Security Operation มีความสามารถในการตรวจจับ วิเคราะห์ และตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างราบรื่นเป็นปึกแผ่นเดียวกัน หรือ Unified Platform ได้ เพื่อให้ทีม Security Operation ทำงานได้ง่ายและมี Productivity มากขึ้น

Read more
  • 31/10/2023 04:56

BCD2023 Summary:  Break the Attack Chain; Strengthening Defenses and Safeguarding People and Data

เมื่อกล่าวถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ในวันนี้ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการโจมตีไปยังตัวบุคคลและข้อมูลเป็นหลัก ทำให้ส่งผลเสียรุนแรงมากกว่าในอดีต และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ แต่หลายองค์กรกลับให้ความสำคัญในการปกป้อง People และ Data น้อยลง ในงาน BCD2023 ทาง Proofpoint ได้แชร์วิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงของภัยคุกคามเหล่านั้น เพื่อให้องค์กรสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Read more