ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด

ที่อยู่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้นที่ 6 ถนนป๊อปปูล่า
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Email: info@baycoms.com

Phone: 02-115-9956

Fax: 02-115-1629