ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้นที่ 6 ถนนป๊อปปูล่า
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

อีเมล: info@baycoms.com

โทรศัพท์: 02-115-9956

แฟกซ์: 02-115-1629