ข่าวและกิจกรรม

สรุปงานสัมมนา Surviving Cyber Next Normal ประจำปี 2020 โดย Bay Computing

Bay Computing ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชื่อดัง จัดงานสัมมนา Bay Cybersecurity Day 2020 ภายใต้ธีม Surviving Cyber Next Normal เพื่ออัปเดตแนวโน้มด้านภัยคุกคามไซเบอร์ล่าสุด รวมไปถึงความท้าทายและการปรับตัวของภาคธุรกิจ พร้อมโซลูชันจากบริษัทชั้นนำด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

10/11/2020 15:26
Read more

คุณอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa)

วันที่ 21 มกราคม 2563 คุณอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้กับกลุ่มเจ้าของกิจการผู้เรียนในหลักสูตร ‘Learning Through Experience’ เพื่อความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคามด้าน Cyber Security และแนวทางการป้องกัน ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Promotion Agency (Depa)

03/02/2020 10:01
Read more

บริษัทเบย์ คอมพิ้วติ้ง จำกัด มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2562

11 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนของรางวัลสมทบเพื่องานกาชาด ประจำปี 2562 ผ่านสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย"คุณตั๋น" จิราพรรณ เบญญศรี นายยกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ภรรยา พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด และ "คุณก๊องส์” กรองกาญจน์ ชมะนันทน์ ภรรยา พ.อ.พิเศษ พงศ์พิพัฒน์ ชมะนันทน์

13/11/2019 11:43
Read more

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์ (Call Center) ผลิตภัณฑ์ของ Mitel เพื่อช่วยรับเรื่องและประสานงานกับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดอุบลราชธานี

จากสถานการ์ณนำ้ท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยได้ส่งทีมเข้าไปช่วยติดตั้งระบบโทรศัพท์ (Call Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่อง ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือ รวมถึงประสานงานให้กับทุกภาคส่วน รีบดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบนำ้ท่วมได้อย่างรวดเร็ว

02/10/2019 23:15
Read more

สรุปงานสัมมนา Bay Cybersecurity Day 2019 ในหัวข้อ Age of Data Privacy, Trust & Security by TechTalkThai

Bay Computing ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชื่อดัง จัดงานสัมมนา Bay Cybersecurity Day 2019 ภายใต้ธีม Age of Data Privacy, Trust & Security เพื่ออัปเดตแนวโน้มด้านภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยล่าสุด รวมไปถึงเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่ช่วยให้องค์กรสามารถปกป้องข้อมูลได้ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

23/09/2019 10:46
Read more

งานสัมมนา BCD 2019 : Age of Data Privacy, Protection & Security

ในงาน Bay Cybersecurity Day 2019 : Age of Data Privacy, Protection & Security ท่านจะได้ทราบถึงความสำคัญในการป้องกันข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรื่องของความเสี่ยง, การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์, สถานการณ์ด้านกฎหมายไซเบอร์, เกณฑ์ข้อบังคับด้านข้อมูลในปัจจุบัน, การมีทัศนวิสัย (Visibility) ในข้อมูล เป็นต้น งานสัมมนานี้ช่วยให้ท่านสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ และที่สำคัญท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในระดับ World Wide ซึ่งสามารถจะนำเป็นแนวทางปฏิบัติสำคัญต่อองค์กรของท่านต่อไป”

10/09/2019 15:54
Read more

บริษัท เทรน ไมโคร (ประเทศไทย) ร่วมกับเนต โปเลียน และเบย์คอมพิวติ้ง จัดงานสัมนาบรรยายพร้อมสาธิตวิธีการทำงานของ "Trend Micro Deep Security" ให้กับบุคลากรทางภาครัฐบาล ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561

บริษัท เทรน ไมโคร (ประเทศไทย) ร่วมกับเนต โปเลียน และเบย์คอมพิวติ้ง จัดงานสัมนาบรรยายพร้อมสาธิตวิธีการทำงานของ "Trend Micro Deep Security" ให้กับบุคลากรทางภาครัฐบาล ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561

20/12/2018 10:59
Read more

งานสัมนาในหัวข้อ "Threat Intelligence For Decision Making"

บริษัทเบย์ คอมพิวติ้ง ร่วมกับ FireEye จัดงานสัมนา Threat Intelligence For Decision Making ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

29/10/2018 16:14
Read more

Open Forum: Cybersecurity Knowledge Sharing Series

บริษัทเบย์ คอมพิวติ้ง ร่วมกับ ETDA ,TripWire และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมนา Open Fo rum: Cybersecurity Knowledge Sharing Series ครั้งที่ ุ6 ภายใต้ชื่องาน “Secured Smart Internet of Things (IoT) Infrastructure” ในวันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.

16/10/2018 14:47
Read more

สรุปงานสัมนา Bay Cybersecurity 2018 จาก Tech Talk Thai

Bay Computing ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชื่อดัง จัดงานสัมมนา Cyber Security in Digital Disruption & Robotic 4.0 Era อัปเดตแนวโน้มด้านภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ล่าสุด พร้อมรวบรวมวิธีปฏิบัติและแนวคิดต่างๆ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีอันล้ำสมัย เช่น Artificial Intelligence, Big Data และ Machine Learning จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานหรือต้องการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สามารถอ่านบทความสรุปงานสัมมนาด้านล่างนี้ได้เลยครับ

20/09/2018 16:54
Read more

Bay Cybersecurity Day 2018

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท Bay Computing ได้จัดงานสัมนาประจำปี ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “Cyber Security in Digital Disruption & Robotic 4.0 Era

27/08/2018 16:32
Read more

Keeping your Business Critical Data and Applications Safe

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ร่วมกับ Imperva และ Exclusive Networks จัดงานสัมนา Imverva incapsula “Keeping your Business Critical Data and Applications Safe” ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ( Asoke Room 2, Level 2)

16/05/2018 14:53
Read more

บทความ : การตระหนักถึงภัยคุกคามระบบแบบ APT

ปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจ ไปจนถึงระดับความมั่นคงของประเทศ การให้ความสำคัญกับข้อมูลเป็นสิ่งที่บุคลากรแต่ละส่วนงานควรตระหนักและระมัดระวัง ทั้งนี้ เนื่องจากอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ โจมตีหน่วยงานที่มีข้อมูลสำคัญ มีการใช้เทคนิคที่ซับซ้อน โดยลักลอบแฝงตัวอยู่ในระบบขององค์กร ใช้วิธีต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลออกนอกองค์กรไปจนถึงอาศัยหลักจิตวิทยาเพื่อหลอกลวงคนให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญ

11/05/2018 17:18
Read more

งานสัมมนา “Integrated Approach to Governance, Risk & Compliance”

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง และ KPMG Thailand ร่วมกันจัดงานสัมนาเพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผู้ปฏิบัติงานด้าน IT และ Non – IT และหน่วยงานกำกับดูแล เข้าร่วมงานสัมมนา“Integrated Approach to Governance, Risk & Compliance” พร้อมรับฟังการบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 - 13.30 น. ที่ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพฯ ห้อง S1 ชั้น 8

11/05/2018 17:07
Read more

Open Forum: Cybersecurity Knowledge Sharing Series

Cyber Security : Knowledge Shearing Series Open Forum: Cybersecurity Knowledge Sharing Series ครั้งที่ 2 Advance Security Operation 2018 & Application and Data Security โดยบริษัทเบย์ คอมพิวติ้ง ร่วมกับ ETDA ,RSA, และ Imperva ในการจัดงานสัมนา

10/05/2018 14:36
Read more

Advance Visibility for Hidden Threat

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ร่วมกับ A10 Networks และ Forcepoint จัดงานสัมมนา “Advance Visibility for Hidden Threat” ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 13.30 น. ที่ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพฯ ห้อง ร่วมฤดี 1 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นประประโยชน์ต่อหน่วยงานของผู้ร่วมเข้างานสัมนาในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ปลอดภัย ในการเดินหน้าเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ต่อไป

30/04/2018 15:53
Read more

งานสัมมนาภายใต้หัวข้อ "Encrypted Traffic And Threat Within"

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ "Encrypted Traffic And Threat Within" ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 ที่โรงแรม Inter Continental

30/04/2018 15:41
Read more

Bay Cybersecurity day 2017: Data-Centric security

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด จัดงานสัมนาประจำปี Bay Cybersecurity Day ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 17.00 น. ที่โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok โดยในปี 2017 จัดขึ้นในธีม Data-Centric security

30/04/2018 14:34
Read more

Step up database performance and Security for digital transformation

การเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของ Digital Transformation ทำให้ข้อมูลกลายเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อน และดำเนินธุรกิจ เบย์ คอมพิวติ้ง ร่วมกับ Nutanix ,Imperva และ Gemalto นำเสนอโซลูชั่นในหัวข้อ " Step Up Database performance and Security for digital transformation" เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว คล่องตัวและความปลอดภัยที่เป็นองค์ประกอบที่กระทบต่อความสำเร็จในธุรกิจในยุคปัจจุบัน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โรงแรมเรเนซองส์

26/04/2018 14:58
Read more

Secure Thailand Cyberspace with Cyber Intelligence: MHCon conference 2017

MHCon2017 งานสัมมนารวมตัวผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ ในธีม Secure Thailand Cyberspace with Cyber Threat Intelligence (CTI) จัดขึ้นในวัน อาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2017 เวลา 11.30 – 17.30 ที่ อาคาร 9 TOT Convention Hall แจ้งวัฒนะ

26/04/2018 11:28
Read more