ข่าวและกิจกรรม

BAYCOMS ร่วมกับ Fortinet ได้เข้าร่วมออกบูธงาน ONCB IT Day 2024

4 กรกฎาคม 2567 – บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Fortinet ได้เข้าร่วมออกบูธงาน ONCB IT Day 2024 ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส. )  

10/07/2024 13:14
Read more

BAYCOMS ร่วมกับ ECOP จัดงานกอล์ฟกระชับมิตร Drive it Secure - Golf Tournament for Cyber Defenders

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานกอล์ฟกระชับมิตรภายใต้ชื่องาน “Drive it Secure - Golf Tournament for Cyber Defenders” ณ สนาม Bangkok Golf Club

24/06/2024 12:25
Read more

BAYCOMS และ ECOP ได้เข้าร่วมออกบูธงาน TTT 2024 Restructure: Enterprise IT Infrastructure Day

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธงาน TTT 2024 Restructure: Enterprise IT Infrastructure Day ซึ่งเป็นงานสัมมนาด้าน Enterprise IT Infrastructure โดยมีเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการ และที่ปรึกษาด้าน IT ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมมากกว่า 30 ราย ภายใต้แนวคิด Restructure เมื่อทั้งระบบ Cloud, Data Center, Networking และ Cybersecurity

20/06/2024 11:03
Read more

BAYCOMS ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงาน RTAF Cyber Operations Contest 2024 รอบชิงชนะเลิศ

7 มิถุนายน 2567 – บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) (BAYCOMS) ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน RTAF Cyber Oprations Contest 2024 รอบชิงชนะเลิศ เพื่อเฟ้นหาทีมที่มีทักษะเป็นเลิศในปฏิบัติการทางไซเบอร์ โดยมี นักเรียน นักศึกษา, นักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายเรืออากาศ, นายทหารอากาศระดับชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตร รวมถึงนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมงาน

17/06/2024 04:00
Read more

BAYCOMS เข้าร่วมงาน แนะนำนักศึกษาในงาน BU Mini Job Fair for Technology Industry 2024

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ BU ITI Digital Job Connect 2024 (BU Mini Job Fair for Technology Industry) ณ ห้อง BU Diamond Hall อาคาร A3

01/06/2024 12:12
Read more

ผู้บริหาร BAYCOMS Group ต้อนรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อปรึกษาความร่วมมือด้านวิชาการทางด้านความความปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าพบทีมผู้บริหาร BAYCOMS Group เพื่อปรึกษาความร่วมมือด้านวิชาการทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ร่วมกัน

22/04/2024 08:37
Read more

BAYCOMS ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย พนักงาน BAYCOMS ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ไทย

BAYCOMS ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย พนักงาน BAYCOMS ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ไทย เนื่องในวันที่ 11 เมษายน 2567

22/04/2024 08:25
Read more

BAYCOMS เข้าร่วมประชุมวิชาการ AUC2 ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21 กุมภาพันธ์ - บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี และระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (The 12th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUC2 2024) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 (The 5th Asia Joint Conference on Computing: AJCC 2024) โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม (มมส) เป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้

03/03/2024 15:48
Read more

BAYCOMS และ Opentext ร่วมจัดงาน How to Reach Identity Security and Data Security

15 กุมภาพันธ์ - บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) และ Opentext ร่วมจัดงาน How to Reach Identity Security and Data Security ณ โรงเเรม Indigo Bangkok โดยมีผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจภาคการเงินการธนาคาร, กลุ่มธุรกิจด้านสาธารณสุข, กลุ่มธุรกิจพลังงาน, กลุ่มกิจการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออัปเดตเทรนด์และเทคโนโลยีด้านการป้องกันการจัดการตัวตนและการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลองค์กร

03/03/2024 15:38
Read more

ประกาศแจ้งแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็น บริษัทมหาชนจำกัด ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (Bay Computing Co., Ltd.) เป็น บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) (Bay Computing Pubilc Company Limited) เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567  

16/02/2024 10:53
Read more

สรุปงาน BAYCOMS Cybersecurity Day 2023 “First Class Cybersecurity to Ensure Your Business Journey”

ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา การรู้เท่าทันเพื่อรับมือกับปัญหาเป็นหน้าที่ที่องค์กรจะละเลยไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ BAYCOMS หนึ่งในผู้ให้บริการด้าน Cybersecurity ชั้นนำในประเทศไทย จึงได้จัดงานสัมมนาประจำปีขึ้นเพื่อ Update Solution และแนะนำ Trend แห่งอนาคตให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ

18/12/2023 03:14
Read more

BAYCOMS รับมอบโล่เชิดชูเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายศุภชัย บุริสตระกูล ประธานกรรมการบริหาร BAYCOMS ขึ้นรับมอบโล่เชิดชูเกียรติภาคีเครือข่าย เนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สร้างสังคมที่ยั่งยืน”

12/12/2023 09:03
Read more

BE8 ประกาศความพร้อมรุกตลาดต่างประเทศ ยกระดับสู่ผู้นำอุตสาหกรรมด้วย Digital Transformation Ecosystem

เบริล 8 พลัส ผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation แบบครบวงจร แถลงเปิดตัวทีมผู้บริหารกลุ่ม BE8 ประกาศความพร้อมในการขยายตลาดต่างประเทศ เพื่อยกระดับสู่ผู้นำอุตสาหกรรมด้วย Digital Transformation Ecosystem แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เผยปีนี้ให้ความสำคัญตลาดออสเตรเลียเนื่องจากเป็นตลาดที่มีความสำคัญของธุรกิจเทคโนโลยี ทั้งจากมูลค่าตลาดที่สูง และอยู่ระหว่างเจรจาร่วมมือพันธมิตรในหลายอุตสาหกรรม

29/08/2023 06:22
Read more

BAYCOMS ร่วมกับ มมส. ลงนาม MOU ทางวิชาการ พร้อมเปิดศูนย์ฝึกรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (BAYCOMS) ร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

29/08/2023 04:29
Read more

BAYCOMS และ BE8 Group ร่วมจัดโซน Digital Transformation ภายในงาน Techsauce Global Summit 2023

BAYCOMS จับมือพันธมิตรกับบริษัทในเครือ BE8 เข้าร่วมงาน Techsauce Global Summit 2023 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในปีนี้ เครือ BE8 ได้จัดโซน Digital Transformation เพื่อจัดกิจกรรมและนำเสนอโซลูชั่นทางด้าน Cybersecurity, Customer Experience, Data AI และ Future of work อย่างครบวงจร

28/08/2023 08:56
Read more

Email Gateway เครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรใหญ่ในการป้องกันภัยบนช่องทางEmail

ในปัจจุบันนี้ Email Security Gateway หรือที่เรียกว่า ESG นั้นมีหลายแบรนด์ ซึ่งแข่งขันกันเรียกความสนใจจากลูกค้าด้วย Functions ที่มีมากมาย ซึ่งล้วนแล้วมีแต่การป้องกันเมลขาเข้าเป็นหลัก และหลายครั้งมักพบว่าไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการหลักๆ ของลูกค้าได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม.

11/08/2023 10:58
Read more

Success Story : Security Service สำหรับ Banking เพื่อการตอบสนองต่อธุรกิจยุค Digital Transformation

เนื่องด้วยภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันมีความซับซ้อนและยากต่อการตรวจจับมากขึ้นเรื่อยๆ อันมีสาเหตุมาจากการขยายตัว Infrastructure เพื่อรองรับธุรกิจในยุค Digital Transformation ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบ Cloud มาดำเนินธุรกิจ หรือวัฒนธรรมการทำงานในรูปแบบ Hybrid ที่มีการผสมผสานการทำงานทั้งในและนอกออฟฟิศ ปัจจัยเหล่านี้เสมือนเป็นการขยาย Attack Surface ที่เปิดช่องทางให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาโจมตีองค์กรมากขึ้น

11/08/2023 10:56
Read more

ใกล้ถึงแล้ว! กับ Techsauce Global Summit 2023 งาน Tech Conference ที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia

ร่วมพบปะกับนักธุรกิจ และผู้บริหารชั้นนำในวงการเทคโนโลยี Startup จาก 50 ประเทศทั่วโลก พร้อมกับ Speaker ระดับโลก ภายใต้ธีม Social Impact, Climate Tech, Cutting Edge Technology.

11/08/2023 10:53
Read more

BAYCOMS ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (BAYCOMS) ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566  “122ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ณ ลานเอนกประสงค์แก่งสะพือ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

07/08/2023 06:26
Read more

BAYCOMS ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ร่วมจัดงาน อร่อยปักหมุด สตรีทฟู๊ดไทย

BAYCOMS และ โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู๊ด (STREET FOOD) กระทรวงแรงงาน ร่วมจัดงาน "อร่อยปักหมุด สตรีทฟู๊ดไทย" ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดชลบุรี โดยคุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และ คุณสินีนาฎ คำวงค์ปิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (BAYCOMS) และประธานการดำเนินโครงการฯ เป็นประธานร่วมเปิดพิธีในวันดังกล่าว

07/08/2023 06:25
Read more