BAYCOMS ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงาน RTAF Cyber Operations Contest 2024 รอบชิงชนะเลิศ

17/06/2024 04:00

BAYCOMS ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงาน 

RTAF Cyber Operations Contest 2024 รอบชิงชนะเลิศ  

7 มิถุนายน 2567 – บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) (BAYCOMS) ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน RTAF Cyber Oprations Contest 2024 รอบชิงชนะเลิศ เพื่อเฟ้นหาทีมที่มีทักษะเป็นเลิศในปฏิบัติการทางไซเบอร์ โดยมี นักเรียน นักศึกษา, นักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายเรืออากาศ, นายทหารอากาศระดับชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตร รวมถึงนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมงาน 

 

การจัดงานแข่งขันในครั้งนี้ ทางศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ (ศซบ.ทอ.) มีวัตุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการกองทัพอากาศและผู้เข้าเยี่ยมชมทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเครือข่าย และป้องกันการถูกโจมตีด้วยวิธีการต่าง ๆ ในยุคสงครามไซเบอร์ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพอากาศมีความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งเพื่อค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการไซเบอร์ทั้งเชิงป้องกันและเชิงป้องปรามอย่างยั่งยืน 

โดยภายในงานบริษัท ฯ ได้ร่วมกับ IBM จัดบูธและกิจกรรมที่ให้ความรู้โซลูชั่นด้าน Cybersecurityและได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “Modernize Cybersecurity TDR with  Unified Analyst Experience”  โดย คุณชยาภรณ์ แก้วพรหมมาลย์ Solution Consultant Manager ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ  

หากกล่าวถึงภัยคุกคามที่มีเป้าหมายการโจมตีและการจารกรรมข้อมูลส่วนบุคคล(Identity) ที่ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและตรวจจับได้ยากมากขึ้น นั่นทำให้เทคโนโลยีการตรวจจับดั้งเดิมต้องปรับปรุงให้มีความสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที โดยการนำ Security Tools  อาทิ Modern Risk Base Authentication, Threat Detection and Respond (TDR), Identity Assess Management นำมาผสานเป็น Ecosystem ที่เป็นปึกแผ่นหรือ Identity Fabric นั้นจะเป็นโซลูชันที่ทำให้องค์กรมีความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้น โดยลดความซับซ้อนในการทำงานลง อีกทั้งเพิ่มศักยภาพในการตรวสอบและตรวจจับภัยคุกคามได้ดีขึ้นกว่าเดิม 

  

 

 

Your Trusted Cybersecurity Partner  

ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเราได้ที่ :  

Bay Computing Co., Ltd  

Tel: 02-115-9956  

Email: info@baycoms.com  

Website: www.baycoms.com  

#BAYCOMS #YourTrustedCybersecurityPartner #Cybersecurity #RTAF ##ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ