ผู้บริหาร BAYCOMS Group ต้อนรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อปรึกษาความร่วมมือด้านวิชาการทางด้านความความปลอดภัย

22/04/2024 08:37

ผู้บริหาร BAYCOMS Group ต้อนรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อปรึกษาความร่วมมือด้านวิชาการทางด้านความความปลอดภัย 

     วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าพบทีมผู้บริหาร BAYCOMS Group เพื่อปรึกษาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกัน 

ด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics) ที่เกี่ยวข้องกับด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ การเลือกใช้บิ๊กดาต้า (Big Data) และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์  ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักว่าบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว จึงเข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อปรึกษาความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน)  

 

นึกถึงเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ ไว้ใจ BAYCOMS  

Your Trusted Cybersecurity Partner  

ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเราได้ที่ :  

Bay Computing Public Co., Ltd  

Tel: 02-115-9956  

Email: info@baycoms.com  

Website: www.baycoms.com  

#BAYCOMS #YourTrustedCybersecurityPartner #Cybersecurity