BAYCOMS และ Opentext ร่วมจัดงาน How to Reach Identity Security and Data Security

03/03/2024 15:38

 

 

 

            15 กุมภาพันธ์ - บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) และ Opentext ร่วมจัดงาน How to Reach Identity Security and Data Security ณ โรงเเรม Indigo Bangkok โดยมีผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจภาคการเงินการธนาคาร, กลุ่มธุรกิจด้านสาธารณสุข, กลุ่มธุรกิจพลังงาน, กลุ่มกิจการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออัปเดตเทรนด์และเทคโนโลยีด้านการป้องกันการจัดการตัวตนและการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลองค์กร

ภายในงาน BAYCOMS ได้นำเสนอประเด็นของความสำคัญในด้าน Identity Security และ Data Security ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ อาทิ CSO, CISO หรือ COO จำเป็นต้องจัดการโดยด่วนเพื่อยับยั้งการเกิดข้อมูลรั่วไหลหรือการขโมยตัวตนซึ่งเป็น Asset ที่มีค่าขององค์กร เพื่อป้องกันและลดความเสียหาย ทางการเงิน ชื่อเสียง ความเชื่อมั่นต่อองค์กร หรือแม้แต่ประเด็นความผิดทางข้อกฏหมายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และพร้อมฟื้นตัวหากเกิดเหตการณ์กลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (The Best Practice) ในแต่ละอุตสาหกรรม อาทิ ธุรกิจภาคการเงินการธนาคาร, ภาคสาธารณสุข, ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และ กลุ่มอุตสากรรมธุรกิจอื่นๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของผู้เข้าฟังให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรในด้าน Identity Security and Data Security OpenText ได้นำเสนอโซลูชัน “NetIQ” ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการตัวตนและการจัดการการเข้าถึง (Identity and Access Management) ที่มีความสามารถหลากหลาย เช่น

ระบบจัดการตัวตนของผู้ใช้งาน ที่มีความสามารถจัดการได้แบบ Life Cycle ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นผู้ใช้งาน หรือพนักงานใหม่ (New Joiner), ย้ายแผนกหรือย้ายตำแหน่ง (Mover) ไปจนถึงยกเลิกเป็นผู้ใช้งาน หรือลาออก (Leaver) กับระบบจัดการผู้ใช้งานสำหรับหลายๆ Platform ที่ใช้งานภายในองค์กร รวมถึงกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสำหรับแต่ละตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละผู้ใช้งาน ทำให้องค์กรมีการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Web Single Sign-On Solution ทำให้ User สามารถเข้าใช้งานหลายๆ Web Application ได้เพียงครั้งเดียว ตอบโจทย์องค์กรที่มีการใช้งาน Application ที่หลากหลาย อาทิ Legacy Application ที่ใช้งานในระดับ Client-Server ช่วยลดขั้นตอนของการยืนยันตัวตนซ้ำซ้อน รวมถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้งานด้วย MFA

Solution Self Service Password Reset ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเองอีกด้วย ซึ่งช่วยผู้ใช้งานในกรณีการลืมรหัสผ่านในการทำงานบนหลายแอพลิเคชั่น

นอกจากนี้ Opentext ยังนำเสนอ “OpenText Voltage” ซึ่งเป็น Data Security Platform ที่ช่วยในการเพิ่มขีดความปลอดภัยของข้อมูลโดยตรง โดยช่วยค้นหาข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและอื่นๆ เพื่อนำมาจัดการทำการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย หรือทำการลบข้อมูลที่ไม่ถูกใช้งานและซ้ำซ้อนเพื่อให้การเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง OpenText Voltage ยังสามารถเข้ารหัสข้อมูลโดยยังคงรูปแบบของข้อมูลไว้ (Format Preserving Encryption) เช่น อักษรตัวใหญ่ตัวเล็ก, ความยาว, รวมถึงโครงสร้างต่างๆที่ถูกใช้ในบัตรประชาชนและบัตรเครดิต ทำให้เราสามารถนำข้อมูลที่เข้ารหัสไปใช้ Analyze หรือทำการส่งต่อข้อมูลไปยัง 3rd Party เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยข้อมูลยังคงเข้ารหัสอยู่

หากท่านใดสนใจโซลูชั่นด้าน Identity Security and Data Security ของ Opentext สามารถติดต่อสอบถาม หรือ ขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับเราได้ตามช่องทางติดต่อด้านล่างนี้

นึกถึงเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ ไว้ใจ BAYCOMS

Your Trusted Cybersecurity Partner

ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเราได้ที่ :

Bay Computing Public Co., Ltd

Tel: 02-115-9956

Email: info@baycoms.com

Website: www.baycoms.com

#BAYCOMS #YourTrustedCybersecurityPartner #Cybersecurity