BAYCOMS ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

07/08/2023 06:26

         

 

          28 กรกฏาคม 2566 - บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (BAYCOMS) ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566  “122ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ณ ลานเอนกประสงค์แก่งสะพือ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

          โดยในงานประเพณีฯในปีนี้ ทางบริษัทได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการสร้างต้นเทียนพรรษาโบราณซึ่งจัดทำโดยวัดภูเขาแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากบริษัทฯเล็งเห็นว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) รูปแบบหนึ่งในการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน นอกจากจะช่วยทำนุบำรุงศาสนาแล้ว ยังทำให้ชุมชนได้เพิ่มโอกาสในการสร้างงานและแหล่งท่องเที่ยวอีกอด้วย สมควรที่จะสืบทอดไปยังรุ่นต่อไปในวันข้างหน้า

 

นึกถึงเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ ไว้ใจ BAYCOMS

Your Trusted Cybersecurity Partner

ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเราได้ที่ :

Bay Computing Co., Ltd

Tel: 02-115-9956

Email: info@baycoms.com

Website: www.baycoms.com

#BAYCOMS #YourTrustedCybersecurityPartner #Cybersecurity