BAYCOMS ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงาน RTARF Cyber Warrior Contest 2023

17/07/2023 03:41

 

             12 กรกฎาคม 2566 – บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (BAYCOMS) ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน RTARF Cyber Warrior Contest 2023 ณ อาคารเอนกประสงค์ สปท., วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมี นักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่าทัพ นักเรียนทหารจากสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรภายใต้สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด และนายทหารจากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

 

           ภายในงาน BAYCOMS ได้จัดบูธนำเสนอโซลูชั่นด้าน Cybersecurity ร่วมกับ Group-IB เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมมีกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัล โดย BAYCOMS ได้รับเกียรติการเยี่ยมชมงานที่บูธโดย พลเอก กนกพงษ์ จันทร์นวล รองเสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย และ พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมได้รับเกียรติรับมอบโล่แทนคำขอบคุณจากพลตรี อัทธาธร บูรณากาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ทหาร อีกด้วย

 

           ทั้งนี้ BAYCOMS ได้รับเชิญร่วมบรรยายในหัวข้อ “Red Team กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อการรับมือกับภัยทางไซเบอร์ ” โดยคุณ พีร์ เผือกสุวรรณ - Solution Consultant จาก BAYCOMS เป็นผู้บรรยายผ่าน ระบบ Live Streaming

          “ผู้คนส่วนมากจะรับรู้และเข้าใจ Cybersecurity เพียงแค่การป้องกันโดยการรับมือ แต่ปัจจุบันมีภัยคุกคามที่หลากหลายและมีการโจมตีแบบพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ หากเราไม่รู้จุดอ่อนอยู่ตรงไหน แล้วจะหาวิธีป้องกันที่เหมาะสมได้อย่างไร?

          จึงเป็นเหตุผลที่ควรมี Red Team ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกลุ่มจำลองสถานการณ์ เหมือนเป็นแฮคเกอร์คอยหาวิธีในการค้นหาช่องโหว่ต่างๆ ที่มีในองค์กร ก็จะทำให้คุณพบจุดอ่อนทั้งในแง่ของ ผู้ใช้งาน, กระบวนการและเทคโนโลยี หรือโซลูชั่นความปลอดภัย ซึ่งการทำงานของ Red Team นั้นเราเรียกกันว่า Pentest โดยขณะที่อีกฟากหนึ่งคือ Blue Team นั้นจะทำหน้าที่คอยเฝ้าระวังเพื่อประเมินความเสี่ยงและปิดจุดอ่อนที่คาดว่า Red Team จะบุกเข้ามา

         ซึ่งกลยุทธ์การใช้วิธีจำลองสถานการณ์โจมตีโดย Red Team และ Blue Team นี้ เพื่อป้องกันและแก้ไขก่อนที่ผู้โจมตีจริงๆ อาศัยจุดอ่อนตรงนี้เข้าถึง เพื่อขโมยหรือทำลายข้อมูลสำคัญหรือทรัพย์สินต่างๆ ของหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

        ท้ายที่สุดแล้วกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ คือการให้ความสมดุลในเรื่องของ การวางนโยบายความปลอดภัยที่เหมาะสม การสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากร (Awareness Training) และการใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

ซึ่งท่านสามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่ : bit.ly/3PSPkUm

Your Trusted Cybersecurity Partner

ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเราได้ที่ :

Bay Computing Co., Ltd

Tel: 02-115-9956

Email: info@baycoms.com

Website: www.baycoms.com

#BAYCOMS #YourTrustedCybersecurityPartner #Cybersecurity