BAYCOMS ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงาน RTAF CYBER OPERATION CONTEST 2023 รอบชิงชนะเลิศ

03/05/2023 04:34

 

BAYCOMS ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงาน RTAF CYBER OPERATION CONTEST 2023 รอบชิงชนะเลิศ 

          26 เมษายน 2566 – บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด  (BAYCOMS) ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน RTAF CYBER OPERATION CONTEST 2023 รวมถึงได้รับเชิญให้บรรยาย ในหัวข้อ “Cyber Threat - ภัยความมั่นคงของชาติ” โดย คุณอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัทฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ อาคาร 1 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ โดยมีทีมผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติการด้านไซเบอร์รอบชิงชนะเลิศ, นักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนนายเรืออากาศ, นายทหารอากาศจากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย, นายทหารอากาศระดับชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตร รวมถึงนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้  

          “ภัยคุกคามทางไซเบอร์” ที่คุณอวิรุทธ์บรรยายนั้น ทุกวันนี้ได้ยกระดับกลายเป็นภัยคุกคามที่หน่วยงานความมั่นคงไม่อาจเพิกเฉยได้อีกต่อไป เพราะความเสียหายไม่ได้จำกัดที่เพียงทรัพย์สินระดับบุคคล แต่สามารถขยายผลไปถึงการทำลายระบบสาธารณูปโภคหลักของประเทศซึ่งความเสียหายนั้นไม่อาจประเมินค่าได้ ์  

           นอกจากนี้ภายในงาน BAYCOMS ได้จัดบูธนำเสนอโซลูชั่นด้าน Cybersecurity ร่วมกับ Group-IB เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมมีกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัล และเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมงานทุกท่าน