กลุ่มบริษัทในเครือ BBX ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษแนะแนวนักศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมลงนาม MOU ในงาน SMART BUSINESS EXPO 2022

22/11/2022 06:59

 

            5-9 ตุลาคม 2565 – กลุ่มบริษัทในเครือ BBX นำทัพโดย บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน), บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด, บริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอคซเทนด์ไอที รีซอร์ส จำกัด เข้าร่วมออกบูธ และจับคู่ธุรกิจในงาน“SMART BUSINESS EXPO 2022” ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกหอการค้า 20 จังหวัดทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาธุรกิจเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจต่างๆ ภายใต้แนวคิด “เริ่มต้น - ต่อยอดธุรกิจ ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ”         

             โดยวันที่ 7 ตุลาคม หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานเสวนาแนะแนวนักศึกษาในหัวข้อ ““ อนาคตการทำงาน ในอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย เชื่อมไปทั่วโลก “ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงร่วม 300 ท่าน โดยกลุ่มเครือบริษัท BBX ได้รับเชิญเป็นวิทยากรมอบความรู้และแชร์ประสบการณ์ในฐานะผู้นำภาคธุรกิจด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าฟังเล็งเห็นถึงอนาคตการทำงานรวมถึงการเติบโตในอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งเป็นกำลังหลักสำคัญในตลาดแรงงานในอนาคต

             พร้อมกันนี้บริษัทในเครือ BBX ได้ร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในการส่งเสริมให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าฝึกประสบการณ์การทำงานทางด้านดิจิทัล รวมถึงศึกษาดูงานด้าน Cybersecurity และพร้อมสนับสนุนรับนักศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดีเข้าทำงานและให้ทุนสอบประกาศนียบัตร CompTIA Security+ อีกด้วย

 

 

นึกถึงเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ ไว้ใจ BAYCOMS

Your Trusted Cybersecurity Partner

ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเราได้ที่ :

Bay Computing Co., Ltd

Tel: 02-115-9956

Email: info@baycoms.com

Website: www.baycoms.com

#BAYCOMS #YourTrustedCybersecurityPartner #Cybersecurity