คุณอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa)

03/02/2020 10:01

วันที่ 21 มกราคม 2563 คุณอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้กับกลุ่มเจ้าของกิจการผู้เรียนในหลักสูตร ‘Learning Through Experience’  เพื่อความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคามด้าน Cyber Security และแนวทางการป้องกัน ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Promotion Agency (Depa)