บริษัทเบย์ คอมพิ้วติ้ง จำกัด มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2562

13/11/2019 11:43

11 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนของรางวัลสมทบเพื่องานกาชาด ประจำปี 2562 ผ่านสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย"คุณตั๋น" จิราพรรณ เบญญศรี นายยกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ภรรยา พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด และ "คุณก๊องส์” กรองกาญจน์ ชมะนันทน์ ภรรยา พ.อ.พิเศษ พงศ์พิพัฒน์ ชมะนันทน์