งานสัมมนา BCD 2019 : Age of Data Privacy, Protection & Security

10/09/2019 15:54

Age of Data Privacy, Protection & Security

 

ปัจจุบันข้อมูลมีความสำคัญและได้รับความสนใจอย่างมาก ข้อมูลสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มหาศาล เปรียบเสมือน New oil ผู้ที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมนำหน้าและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ในขณะเดียวกันข้อมูลก็อาจเป็นเสมือนดาบสองคม หากผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลรวมถึงคนไอทีไม่ตระหนักถึงวิธีการปกป้องข้อมูล (Data Protection) โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) พร้อมทั้งการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะตามมา ดังนั้นการปกป้องข้อมูลได้ตามข้อกำหนดจาก กฎหมายด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy laws) และภัยคุกคาม (Threats) ที่เพิ่มขึ้นและซับซ้อนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

 

ในงาน Bay Computing Cybersecurity Day 2019 : Age of Data Privacy, Protection & Security ท่านจะได้ทราบถึงความสำคัญในการป้องกันข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรื่องของความเสี่ยง, การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์, สถานการณ์ด้านกฎหมายไซเบอร์, เกณฑ์ข้อบังคับด้านข้อมูลในปัจจุบัน, การมีทัศนวิสัย (Visibility) ในข้อมูล เป็นต้น

งานสัมมนานี้ช่วยให้ท่านสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ และที่สำคัญท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในระดับ World Wide ซึ่งสามารถจะนำเป็นแนวทางปฏิบัติสำคัญต่อองค์กรของท่าน"

 

กำหนดการ

วัน : พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

เวลา : 08.30 – 17.00 น.

โรงแรมเรเนอซองส์ กรุงเทพฯ ห้อง Royal Maneeya ชั้น M