บริษัท เทรน ไมโคร (ประเทศไทย) ร่วมกับเนต โปเลียน และเบย์คอมพิวติ้ง จัดงานสัมนาบรรยายพร้อมสาธิตวิธีการทำงานของ "Trend Micro Deep Security" ให้กับบุคลากรทางภาครัฐบาล ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561

20/12/2018 10:59

บริษัท เทรน ไมโคร (ประเทศไทย) ร่วมกับเนต โปเลียน และเบย์คอมพิวติ้ง จัดงานสัมนาบรรยายพร้อมสาธิตวิธีการทำงานของ "Trend Micro Deep Security"

ให้กับบุคลากรทางภาครัฐบาล ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้  

                                                                                            ภาพบรรยากาศ ภายในงาน 

                                                                                                   ภาพบรรยากาศ ภายในงาน